پروتکنیک

آموزش اضافه کردن ایردراپ 17 ارز دیجیتال به کیف پول تراست ولت (Trust Wallet)

قبل از انجام مراحل زیر به این نکته توجه داشته باشید که پروتکنیک هیچ تضمینی در مورد اینکه این ایردراپ ها ی ثبت شده در ولت شما حتما به شما داده خواهد شد یا نه ندارد. چون بعضی کمپانی ها برای واگذاری ایردراپ ها شرایط خاص خود را دارند. بعضی ارزها هیچ وقت در صرافی ها لیست نمیشوند و علنا پروژه شکست خورده و Dead می شوند.

ایردراپ - پروتکنیک
ایردراپ - پروتکنیک
ایردراپ - پروتکنیک
ایردراپ - پروتکنیک

هر ایردراپ دارای دوخط هستش. خط اول شماره ردیف و نام ایردراپ و خط دوم که به شکل یک آدرس بوده و بصورت پررنگ تایپ شده. لطفا فقط خطوط پر رنگ شده را به ترتیب در کیف پول تراست ولت خود ثبت نمایید.

1-Cheguevara (CHE)

0x25a1de1c3ee658fe034b8914a1d8d34110423af8

2-Yunjaimi (YJM)

0x27BC53596Dc0EA71dE3c65C799d8E6c96C1dDA98

3-Pro Token

0x8377ee6d3545bc6ff1425ee3015dc648b149c7b2

4-PNS Token

0xce853db3359326db6d03981c9fb42983bbcdd007

5-SDZ Token

0x01995786f1435743c42b7f2276c496a610b58612

6-BOY Token

0x1a1b161962a7efe85be39a24f18ad7d4a504e10c

7-CSAT Token

0x3565402f2936d3284264f03615d065803330e392

8-IGNISLITE Token

0x9AA9F330aB322e8a6F044C46a109B5910fa373CE

9-KFC Token

0xb810ad9007e4f2d9aab2e7181a0385d02437ea6e

10-SPS Token

0x0f801928106c4c4272275e130be1473dbd8b492c

11-MANITOS Token

0x77d0112d005d21c1740a323f513bb088916b9a14

12-CEHH Token

0x4f38f4229924bfa28d58eeda496cc85e8016bccc

13-SNS Token

0x0189d31f6629c359007f72b8d5ec8fa1c126f95c

14- HotLove Token

0xdff991af459d05175b3bb766b950afc697b68df0

15- 360APP Token

0x5d0fa08aeb173ade44b0cf7f31d506d8e04f0ac8

16- YunJiaMi Token

0x27bc53596dc0ea71de3c65c799d8e6c96c1dda98

17- YiYouBao Token

0x85993be4ef5bec00b62ba7e46a8a70f353182b3e