نرم افزار حسابداری هلو ویژه تولیدی و بازرگانی مانتو – پیشرفته (کد85133)

تومان

این نرم افزار شامل امکانات نرم افزار تولیدی و بازرگانی مانتو متوسط به همراه امکاناتی از قبیل:

1. توليد فرموله

2. تخمين توليد و فروش

3. تيپ قيمت

4. دسته بندي مشتريها

5. خروجي با پسوندهاي مختلف

6. پرداخت به و دريافت از

7. پرينت چكها

8. محاسبه راس چكها به دو صورت ريالي و زماني

9.  اطلاعات نموداري جهت ارزيابي مالي و فـروش,

10. گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالي و تعـدادي، ترازهاي آزمايشي 6 و 8 ستوني، مرور حسابها و …)

11. امكان مغايرت گيري از كليـه سر فصلها

12. طراحي فاکتورتوسط کاربر

13. ارسال پيامک هاي پويا

14. امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

15. امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

نرم افزار هلو یکی از بزرگترین نرم افزارهای یکپارچه مالی است که دارای امکانات بیشماری نظیر: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک  و… می باشد .شرکت مهندسی نرم افزار هلو جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی را طراحی و تولید نموده است.نرم افزار حسابداری تولیدی و بازرگانی مانتو از محصولات تخصصی ویژه مشاغل عرضه شده میباشد.

به بالای صفحه بردن